En 43-årig hälsning

Spegeldörr. Foto: Erika Åberg

När vi har restaurerat vårt hus har vi hittat flera hälsningar från gamla ägare. Den här anteckningen i blyerts upptäckte vi exempelvis när vi tog bort masonitskivan som täckte spegeldörren till sovrummet.

Spännande va?! Så här står det:

”Detta år var mycket svårt år med ekonomin för Anna och mig. Vi fick med Guds hjälp det att ordna upp sig med tiden. Gud hör bön, låt oss tro på herrens väg. Här målade jag uppe i hallen detta datum. Snöfattig vinter, bara varmt. Den 21/2 1973. C E Blomkvist”

Jag blir så rörd över att hitta sådana här meddelanden! Jag delar inte deras tilltro till Gud, utan mina känslor börja dallra när jag tänker på att det har funnits människor här i huset förr som har delat liknande tankar och känslor som oss! Som har haft ekonomiska utmaningar, som har somnat till lukten av våt målarfärg och som har varit glada över att slippa skotta – eller tvärtom besvikna över att inte kunna åka skidor.

Och allra mest rörd blir jag när jag tänker på att trots att målare Carl Erik Blomkvist lade ner tid på att sätta masonitskivor, måla och göra fint på sitt sätt, så måste han ändå ha varit medveten om att en dag i framtiden skulle någon komma och plocka bort det han hade skapat. Och då ville han överraska med en liten lägesrapport från sitt eget liv.

Etiketter: