Paradisverkstaden

Kära ting

I mitt fönster står några kära ting. Sådant som jag gillar att betrakta och vila ögonen på. Ibland byter sakerna plats, ibland får något föremål skämmas i garderoben några år, men det är sällan som jag gör mig av med något som jag har fattat tycke för. Ofta råkar arrangemangen ha någon sorts vänskap med […]