skärgården

snickarglädje i skärgården

Snickarglädje i skärgården

Snickarglädje i en 
gammal grosshandlarvilla i Stockholms skärgård. Här fanns efterlängtade originaldetaljer och knarr i trägolvet