En gammaldags äng är inte bara härlig att se på med sina vackra gräs och ljuvliga blommor. Den lockar till sig fjärilar, humlor och bin som pollinerar dina fruktträd och grönsaksland och fåglar som tar hand om skadeinsekter. Har du ingen äng där du bor – anlägg en egen!

All mänsklig inverkan på naturen är minsann inte av ondo. Det gamla jordbrukssamhällets metod att skaffa vinterfoder till kreaturen genom att skörda gräs skapade en speciell, näringsfattig miljö på ängen där mängder av vackra gräs och blommor frodades.

Blodnäva, Äng, Blommor

Blodnäva, Äng, Blommor

Blodnävan trivs i magra, torra miljöer

I den moderna matproduktionen tappade ängsbruket sin funktion (i dag odlar bonden vanligtvis ett fåtal förädlade grässorter på göds- lade gräsvallar) och stora delar av ängsmarken har i dag trängts undan och försvunnit. Nu lyfts ängens förtjänster fram i utställ- ningen Ängen – foder och fägring på Fredriksdal museer och träd- gårdar i Helsingborg. Bland annat får man lära sig hur man rent praktiskt kan anlägga en egen äng hemma på tomten, berättar Jakob Sandberg, botanist på Fredriksdal.

– Det finns många anledningar att skaffa en liten äng där man bor. Du bidrar till den biologiska mångfalden, gynnar värdefulla polli- natörer som humlor och bin och gör en insats för vackra blommor och gräs som börjar bli sällsynta, säger Jakob.

humleblomster Geum rivale_Katarina_Fagerstrom

Humleblomster frodas på fuktängen

Har man en naturtomt kan man utgå ifrån den. Men även en bort- glömd, outnyttjad gräsmatta kan enkelt förvandlas till en vajande blomsteräng. Tricket är att man inte lämnar kvar något gräsklipp som gödslar jorden. De typiska ängsväxterna, gräs som kamäxing, vår- brodd och darrgräs samt blommor som ängsvädd, gulmåra, blodnäva och rödklint, trivs nämligen inte alls i näringsrik jord.

Av det långa ängsgräset och en rulle ståltråd kan man göra snygga gräskronor som blir fina dekorationer till midsommar. Eller så blir det skördade gräset ett näringsrikt tillskott i komposten. Väljer du att torka ditt örtrika gräs får du mumsigt hö – lika uppskattat av kaniner och marsvin som av hästar och får.

bÑckbrÑsma_Katarina_Fagerstrom

Den näpna bäckbräsman trivs i fuktig mark

Att återskapa en gammaldags äng brukar vara relativt enkelt, enligt Jakob Sandberg.

– Visst måste man ha lite tålamod men redan efter några år kan ängen vara fin och locka till sig nya insekter och fåglar. Och sköter du om den så fortsätter den att utvecklas för varje år som går, säger han.

Här nedan får du hans tips på hur du anlägger din egen äng – och sköter den med kärlek.

??ngsv??xter p?? Fredriksdal.Gulm??ra

Gulmåran trivs i torra, sandiga marker och har en härlig doft

Anlägg en egen äng i fem steg

1. Välj plats. Platsen får gärna vara solig. Har platsen en tjock gräsmatta kan du börja med att gräva bort grässvålen och blanda upp matjorden med grus eller sand för att få ett magrare underlag. Har marken varit ett gödslat trädgårdsland kan du prova att först odla potatis ett par säsonger så blir jorden näringsfattig.

2. Så och plantera. Det finns massor av vackra ängsväxter att köpa, såväl fröblandningar som pluggplantor. Postorderföretaget Pratens (betyder ”att växa på äng” på latin) har frön och plantor av vilda växter som är insamlade från naturen. På deras webb finns även råd om att anlägga och sköta en äng. www.pratensis.se. Du kan även plocka frön från vilda ängsväxter, så länge de inte är fridlysta. Tänk på att vissa ängsväxter gillar torka, andra trivs bäst i fukt. Vissa är anpassade till kalkrik jord, andra vill ha mindre kalk. Har du en naturtomt nära skog och ängar finns det goda chanser att vilda ängsväxter, och djur, flyttar in på din äng av egen kraft.

3. Skörda. Skörda i början av juli. Prova gärna att slå med en lie, som du hittar i bygg- och trädgårdshandeln. Till stora ytor kan det vara värt att hyra eller låna en slåtterbalk. Det finns både små som man skjuter framför sig och större som man fäster efter en traktor. Om man inte vill eller kan använda lie eller slåtterbalk, som ger bäst resultat, kan en gräsklippare vara ett alternativ, så länge man samlar upp gräsklippet noga.

4. Bärga. Om det skördade gräset ska bli hö kan du låta det ligga kvar på ängen att torka i några dagar. Vänd det gärna en gång under tiden så att det blir riktigt torrt. Då hinner fler blomfrön mogna och falla av på ängen. Nu kommer det viktigaste momentet, att få upp allt det avslagna gräset. Du behöver en bra räfsa och en presenning att samla ihop gräset på. Sedan drar du presenningen med dig och slutar med att vika ihop den ordentligt och forsla bort gräset eller höet i den. Har du en väldigt frodig äng kan du klippa den en gång till på hösten så att den är snaggad och fin när vintern kommer. Då slipper du ett torrt gult lager av döda växter till våren, och fler arter kommer att trivas på din äng.

5. Vårstäda. Vårstäda ängen på våren när vitsipporna tittar fram. Då ska man traditionellt faga ängen, alltså räfsa bort fjolårets löv, kvistar och gräs, så att inte ängsväxterna kvävs. Det underlättar även slåttern.

Den 8–9 juli är det slåtterdagar med lieslåtter, hässjning, spelemän och slåtterkaffe på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Utställningen Ängen – foder och fägring pågår till den 27 augusti.
NUVARANDE Drömmen om en egen äng – så gör du i fem tydliga steg
NÄSTA Grillad majskolv med kokos, koriander och jalapenosmör