Skapa en torpträdgård

Torpträdgård. Foto: Erika Åberg

De finaste trädgårdar jag vet är de som hänger ihop i samma stil som huset. Som den här till exempel, min svåger och svägerskas torpträdgård. Det är en enkel men omsorgsfull anlagd trädgård som passar så bra tillsammans med torpet och uthusen på den lilla gården.

Här är några tips på hur du kan skapa eller förstärka känslan av torpträdgård!

 • Växtval
  Välj traditionella växter, de som brukar kallas mormorsväxter. På de två översta bilderna syns gul daglilja tillsammans med bergklint. Vid husgaveln finns en vild rabatt med prästkrage. Gammaldags rosbuskar och fruktträd är andra självklara inslag vid torpet.
 • Gångar
  I en torpträdgård passar det bra med smala, slingrande grusgångar – men inte för många och inte för långa. Klippta gångar i annars högt och ostyrigt gräs är ett annat sätt att skapa gångar.

Klippblock i trädgården. Foto: Erika Åberg

Vistebyån. Foto: Erika Åberg

 • Naturen
  Låt naturen vara närvarande! Spräng absolut inte bort berg eller klippblock, utan anpassa trädgården utifrån låt naturen. I den här trädgården finns ett enormt klippblock, stort som ett uthus, vilket sätter snurr på fantasin. Dessutom hörs ständigt bruset från en å som angränsar direkt till trädgården.

Grind och grönsaksland i torpträdgården. Foto: Erika Åberg

 • Grindar
  En grind i trä eller smide är välkomnande och ger en tydlig känsla av att man kliver in i ett rum där man kan gå på upptäcktsfärd. Längre tillbaka i tiden hade grindar och staket funktionen att hålla skogsbetande djur utanför trädgårdarna. Nu är det väl vanligare att sätter upp staket för att hålla ungar och hundar innanför staketet…
 • Grönsakslandet
  Vill man ha karaktär av en typisk torpträdgård ska man inte odla i pallkragar, vilket är ett modernt påfund. En avskärmande planka som stöttas av låga, jordslagna störar på sin höjd – annars odlar torparen på friland. Gräv upp ett land i gräsmattan och sätt potatis, morötter och kål så har du ett genuint inslag i torpets trädgård.