Vart kan man få hjälp med frågor om byggnadsvård?

Byggnadsvård, fönsterrestaurering. Foto: Erika Åberg
Jag får många frågor på mail och sociala medier från folk som står inför en restaurering och har frågor om byggnadsvård. Det kan vara om hur man utför olika typer av hantverk, vilka produkter som är lämpliga för olika ändamål, vilken åtgärd som rekommenderas för en speciell byggnadsdel, frågor om när ens hus är byggt, vilken historisk stil som passar huset och så vidare.

Jag försöker svara på generella frågor i mina sociala medier, som här på bloggen och på Instagram och jag skriver artiklar, håller föredrag och informerar i tv – men tyvärr har jag inte möjlighet att svara på alla specifika frågor om enskilda hus. För dig som har frågor om byggnadsvård och ditt hus historia vill jag därför ge vägledning om vart du kan ta reda på mer:

  • Vänd dig till en byggnadsantikvarie på stadsmuseet, länsmuseet eller regionmuseet där du bor. Flera har också bra information på hemsidorna. Stockholms läns museums sidor om byggnadsvård är ett exempel. Skansen är ytterligare ett exempel där man också kan gå kurser inom byggnadsvård.
  • Ta kontakt med en privatpraktiserande byggnadsantikvarie. På SPBA finns en lång lista.
  • Bli medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Det finns en massa information i deras medlemsmagasin och på hemsidan. Dessutom har de länsombud som kan hjälpa dig vidare. Och man kan också delta på deras sommarläger för att lära sig ännu mer.
  • Är du nyfiken på ditt hus historia? Hör av dig till din hembygdsförening, de kan ha en del historik om ditt hus. Föreningarna finns samlade på Sveriges hembygdsförbunds sida.
  • Leta upp hantverkare som är specialiserade på byggnadsvård. Det finns flera nätverk i Sverige, Hantverkslaboratoriet har samlat några av dem. FIBOR är ytterligare ett nätverk.
  • Prata med personalen i en byggnadsvårdsbutik. Googla så hittar du ett flertal butiker och byggnadsvårdscentra över hela landet.
  • Läs böcker och tidskrifter om byggnadsvård. Museerna kan ha litteraturtips, antingen på hemsidorna eller i byrålådan. Jag har tipsat om tre bra böcker tidigare.