Jordförbättrar med Biokol

Jag har ingen erfarenhet av Biokol men har läst en del om det ‘svarta guldet’. Flera av mina kollegor och vänner som är duktiga odlare lyfter fram Biokolen som något mycket positivt i deras trädgårdar. Biokolen är jordförbättrande och gör att jorden håller både näring och vatten bättre. Eftersom Biokolen från Rölunda innehåller hönsgödsel, så är jag lite extra försiktig i mina kökslådor. Men i år känns det som jorden behöver förbättras och gödslas upp ordentligt.

Tänk även på att byta plats på era grödor. Växelbruket är viktigt och att inte odla köksväxterna på samma plats varje år.

Biokol

Dessa goda effekter har biokolen på jorden:

• Jorden håller mera vatten som blir tillgängligt för växterna.
• Jordstrukturen blir mera lucker vilket gör den mer lättarbetad och ökar rötternas utbredning.
• Jordens förmåga att binda näringsämnen såsom kväve och fosfor ökar, samtidigt som näringen fortsätter att vara tillgänglig för växterna.
• Jordens pH ökar.
• Markens ekosystem förbättras eftersom mikroorganismer, maskar m.fl. gynnas

biokol-zetas

Jag hällde ut några rader med kol som jag sedan vände ner i jorden.

biokol-zetas-trädgård

Tänkte även använda biokolen till att jordförbättra krukorna på terassen innan jag planterar sommarblommorna. Lovar att återkomma med mina egna erfarenheter om Biokolen. Och hoppas jag får samma fina resultat som mina kollegor!

Kram V