Allrum
Sten är hårt arbete
Allrum
Om vi är golvade?
Allrum
En stenfest i vårt allrum
Allrum
En spark i baken!