Kan det finnas giftiga byggmaterial som blåbetong, asbest och svartlim i ett eternithus? Byggnadsvårdaren Hedvig Bellberg svarar på frågor.

Giftiga byggmaterial i 1930-talshus?

Fråga: Vårt hus är byggt 1932 och genomgick stora renoveringar 1959 och 1972. Användes det några ohälsosamma bygg- och isoleringsmaterial då?
L-P

byggnadsvårdaren svarar på frågan om det finns giftiga byggmaterial i äldre hus

Byggnadsvårdare Hedvig Bellberg

BYGGNADSVÅRDARENS SVAR: Ja, tyvärr finns det en risk för förekomst av giftiga material i byggnader uppförda och renoverade under denna tid. Efter andra världskriget och fram till 1980-talet användes flera hälsovådliga material i husbyggandet, såsom asbest, svartlim och blåbetong.

Blåbetong är en lättbetong gjord på uranrik alunskiffer. Gasen radon bildas när uranet i betongen sönderfaller. Blåbetong förekom i byggandet fram till 1980-talet, men slutade tillverkas 1975. Ta reda på om det finns blåbetong i huset och gör en radonmätning. Att sörja för god ventilation i huset är bästa boten mot radon.

Asbestens storhetstid varade från 1950- till 1970-talet, men ända fram till 1982 användes asbestfibrer för sina brandskyddande egenskaper. Asbest kan finnas i väggelement som eternit, isolering, golv, rör och fogar, kika vidare på Arbetsmiljöverkets hemsida om asbest i bostadshus. Vid hantering av byggnadsdelar som innehåller asbest kan fibrerna frigöras, och att andas in asbestdamm kan orsaka lungskador.
I inomhusmiljö kan asbest finnas både i och under plastgolv, i asbestpapp och i golvlim, så kallat svartlim, som fäster plastmattan mot underlaget. Var uppmärksam vid hantering av plastmattor inlagda fram till 1980-talets början! Det karakte-ristiskt svarta limmet under mattan är mycket giftigt. Låt golv med svartlim ligga kvar och försegla dem med ett annat golvmaterial ovanpå, till exempel ett klickgolv av linoleum eller parkett, som varken behöver spikas eller skruvas fast.

Läs även: Hur vet man om man har mögel i huset – byggnadsvårdaren svarar