Hur vet man om källaren har mögel? Vilka träslag är bäst till golv? Och kan man restaurera stuckatur själv? Byggnadsvårdaren Hedvig Bellberg svarar på läsarfrågor i varje nummer av Lantliv.

Prenumerera på Lantliv

FRÅGA: Hur vet man om man har mögel i sitt hus? Det luktar fukt i källaren, men mögel har vi inte sett spår av. Finns det något test man kan göra? Jag har fått astma och undrar om det har med huset att göra.
/Jan

Hedvig,byggnadsvardare
SVAR: Jag tycker att ni ska göra en undersökning för att se om lukten kan härledas till mögel. Ni kan googla på ”sjuka hus-test” för information om en hel mängd tester ni kan göra i er inomhusmiljö. Att termen sjuka hus myntades har med ohälsosamma ämnen i våra inomhusmiljöer att göra och att människor reagerar dåligt på dessa, till exempel genom känningar av astma, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Fukt, som du säger att ni har känt lukten av, är källan till mögeluppkomst. Ett mycket litet mögelangrepp kan lukta karakteristiskt i en hel källare. Det finns både dyra och billiga tester för att upptäcka mögel, när man inte kan ta en odling direkt från en synlig källa. Dessa görs som så kallade dammtester. Men jag kan inte garantera testernas tillförlitlighet i varje enskilt fall. I de fall man kan ta en odling av ett mögelangripet område, exempelvis med en tops eller på en bit tejp, kan mögelarten bestämmas i en mykologisk analys på till exempel IVL Svenska Miljöinstitutet. Även en förtorkad mögelsvamp kan bli aktiv igen vid gynnsamma förhållanden, som på sensommaren då den relativa luftfuktigheten når höga nivåer, så en långsiktig investering kan vara att sätta in en bra luftavfuktare i källaren.

Skicka dina frågor till red@lantliv.com eller Lantliv, 105 44 Stockholm. Märk mejlet eller vykortet ”Bygg & vårda”. Publicerade brev belönas med boken Utvändig renovering av Göran Gudmundsson, värde 249 kronor, från Gysinge centrum för byggnadsvård.