Fungerande eldstäder gör mycket för karaktären i ett gammalt hus. 
Och för många av oss är en värmande 
brasa grundreceptet för mysig stämning. Som väl är går en utdömd gammal eldstad med eldningsförbud oftast att renovera och ta i bruk igen. Läs expertens bästa tips 
för hur du vårdar din gamla kakelugn, öppna spis, kamin och skorsten.

Att kakelugnar, kaminer och öppna spisar höjer mysfaktorn 
i ett hus är vi många som tycker. Desto tråkigare är det när de vackra gamla värmekällorna inte går att elda i längre. Att besiktnings­protokollet dömer ut en ålderstigen eldstad betyder dock inte att man aldrig mer kommer att kunna elda i den. Alla eldstäder går att rädda, menar Janne Mattiasson, kakelugnsmakare i Ängelholm, som jobbat med antika eldstäder i snart trettio år. Just nu reparerar han och hans kolleger sju utdömda kakelugnar i en gammal gård som stått obebodd i många år.
– Åldern spelar ingen roll, det går att få liv i hur gamla eldstäder som helst. Gamla tiders murstockar och eldstäder byggdes med enkla metoder av naturmaterial som sten, tegel och ler- eller kalkbruk. De är inte svåra att renovera för en erfaren murare med lite byggnadsvårdstänk, säger Janne.

Läs också: Emma rustade upp en gammal skola i Småland

renovera din öppna spis, experten tipsar

Foto: Foto Lina Östling

En fungerande eldstad 
är en mysfaktor som betyder mycket för husets värde.

Att få en utdömd eldstad i bruk igen behöver inte bli så kostsamt som man kan tro. I enklare fall räcker det med att rökkanalen tätas inifrån, vilket Janne Mattiasson och hans murare åtgärdar på en dag med så kallad glidgjutning. Det är en modern variant av ett ur­gammalt sätt att laga murstockar.
– Förr släppte man ner en blöt sandsäck i skorstenen, och drog den sakta uppåt medan man hällde lerbruk över, så att murstocken fodrades invändigt. I dag gör vi i princip likadant men vi använder en uppblåsbar bälg i stället för en sandsäck. ­Tillsammans med kunden bestämmer vi om vi ska använda ler- ­eller kalkbruk eller kanske ett modernt bruk, som ibland är att föredra, säger Janne Mattiasson.

vittrad insida av murstock i eldstad

Foto: Miguel Perez

I denna skorsten har fogbruket vittrat bort i fogarna. Efter en glidgjutning blir den brukbar igen.

Efter denna behandling bör murstocken hålla i ytterligare ett femtio­tal år. En glidgjutning kostar omkring 10 000–15 000 kronor före rotavdrag.
Betydligt dyrare blir det om man har en kakelugn som är så medfaren att den behöver sättas om. Då får man, beroende på ugnens storlek, räkna med 35 000–60 000 kronor före rotavdrag.
Det händer även att den väderutsatta skorstenen ovan yttertaket behöver repareras.
– En genomsnittlig skorsten med fyra kanaler kostar generellt cirka 20 000–30 000 kronor före rotavdrag att få ommurad. Då ingår byggställning, gjutning av krona och fogning, säger Janne.

Läs också: Det gamla sekelskifteshuset fick nytt liv

kakelugnsmakare Janne Mattiasson tipsar om hur du renoverar din öppna spis, eldstad eller kakelugn

Foto: Miguel Perez

Kakelugnsmakaren Janne Mattiasson vurmar för att ge utdömda eldstäder nytt liv.

Just skorstenen är faktiskt värd att uppmärksamma lite extra om man bor i ett gammalt hus med självdrag.
– Att skorstenens rökkanaler leder ut rökgaserna vet de flesta, men inte att de övriga kanalerna är viktiga för husets ventilation. Skorstenen är husets lunga. I många gamla hus har tilluftsventiler 
i husets ytterväggar och frånluftsventiler på murstocken satts igen, med dålig ventilation som följd. Om du har outnyttjade kanaler 
i skorstenen får du dessutom ofta problem med fukt och frostsprängning, förklarar Janne Mattiasson.
Har man en fungerande eldstad lönar det sig alltså att låta se över även skorstenen med jämna mellanrum för att undvika onödiga kostnader.
– Med rätt underhåll kan du förlänga livslängden på din eldstad och njuta av din trevliga och effektiva värmekälla för lång tid framöver.

vedstapel och vedkubbe, kakelugnsmakaren tipsar om hur du renoverar din eldstad och eldar i den

Foto: Björn Röhsman/Naturfotograferna/IBL

Låt veden torka ordentligt innan du eldar med den så ökar du livslängden 
på din eldstad.

Kakelugnsmakarens 10 tips för eldstad och skorsten

  1. En fungerande eldstad minskar övrig energiförbrukning och höjer husets värde. Men de största värdena går inte att kvantifiera i kronor eller kilowatt. 
Gamla vackra eldstäder är en del av husets själ.
  2. Glöm inte att det krävs en bygganmälan till kommunen om du skaffar eldstad. Kommunen har det yttersta ansvaret för att eldstad och skorsten sotas och kontrolleras regelbundet. Läs mer om vad som gäller på din kommuns hemsida
  3. Elda rätt. Snabba temperaturväxlingar sliter på en eldstad. Elda inte för hårt 
i en kall eldstad. Det skapar spänningar och eventuellt sprickbildning i murverket.
  4. Använd torr ved. Det vanligaste och största felet vid eldning är att man 
använder för färsk ved som inte hunnit torka ordentligt. Då blir det sämre 
förbränning, sotpartiklar följer med upp i skorstenen där de bildar avlagringar 
som på sikt kan leda till farlig sotbrand.
  5. Rätt syretillförsel. Se till att brasan får tillräckligt med syre så att det blir en bra förbränning av veden.
  6. Vårda skorstenen. I en skorsten där ventilationen fungerar finns det ingen anledning att hämma draget genom att sätta ett skorstenskydd över skorstenen. Snö och regn torkar snabbt upp av den varma inomhusluften som strömmar upp. Kanaler som inte behövs kan man låta en fackman mura igen vid skorstenstoppen.
  7. Fundera en gång extra innan du låter hantverkaren täta och brandsäkra din tegelskorsten med insatsrör. Det är en populär metod i dag men rören försämrar skorstenens förmåga att avge fukt och risken för frostsprängning ökar.
  8. Att i stället låta glidgjuta insidan av en otät skorsten är en modern variant av 
gamla tiders säckning och oftast den bästa metoden att renovera en otät rökkanal.
  9. Kajor bygger gärna bo i skorstenar. Det slipper du enklast genom att, 
i samråd med sotare, sätta upp ett nät över skorstenspipan.
  10. Enklare blessyrer på en fungerande eldstad kan den händige fixa själv, 
exempelvis att täta sprickor i slitytorna närmast brasan med lämpligt fogbruk.

Reportaget var med i Lantliv nr 1/2018, prenumerera på Lantliv