Allt fler vill lära sig bygga gärdsgård – ett naturligt, miljövänligt hantverk som bara blir vackrare med åren!

Gärdsgården har en tusenårig historia på den svenska landsbygden. I dag märks ett växande intresse för den gamla traditionen att bygga gärdsgård, berättar Mikael Lorentzen, som driver företaget Svenska Gärdsgårdar, som bygger, eller ”stänger” på proffsspråk, gärdsgårdar och håller kurser i hantverket.

Mikael Lorentzen visar hur man bygger en gärdsgård

Foto: Denny Lorentzen

– Jag gissar att intresset hör ihop med att den ekologiska medvetenheten ökar. Gärdsgården håller i minst 25 år, och när man sätter upp den igen återanvänder man det mesta av materialet. En traditionell gärdsgård består bara av naturmaterial, varken färg, kemikalier, spik eller ståltråd behövs, säger Mikael, och beskriver den uråldriga tekniken med att värma smala grangrenar över öppen eld tills saven kokar i grenen och gör den böjlig som en gummislang.

– Då har jag en minut på mig att sno vidjan kring stolparna innan vidjan stelnar. Det gäller att jobba snabbt, säger han.

Grundprincipen när man bygger gärdsgård är densamma i dag som för tusen år sedan. Trästörar bränns av i botten, för att förhindra röta, och sticks sedan ner parvis i jorden. Mellan störparen lägger man slanor som binds fast vid störarna med vidjor.

Men det finns stora lokala variationer kring hur höga stolparna är, hur tätt de sitter, hur brant slanorna lutar, och hur tät gärdsgården är, vilket ursprungligen har att göra med vilket slags djur som hägnas in. Ska man exempelvis hålla får och lamm ska gärdsgården enligt tradition vara ”ormatät”, så att inte ens en orm klarar att ta sig igenom slanorna.

Läs även: Så tar du hand om ditt trästaket

Av alla traditionella varianter och tekniker finns ingen som är mer rätt än någon annan, enligt Mikael Lorentzen.

– Men det är viktigt att ta hänsyn till hur gärdsgårdarna har byggts i trakten. Ta fasta på den lokala tekniken som knyter an till historien. Gärdsgården är en del av vårt kulturarv som förskönar landskapet.

Mikael Lorentzen bygger gärdsgård enligt gamla principer

Foto: Denny Lorentzen

Mikael Lorentzen stänger gärdsgård enligt gamla principer. När den varma vidjan dras på får man vara snabb.

Bygga gärdsgård – vilken variant passar hos dig?

 färdig gärdsgård

Foto: Denny Lorentzen

Långgärdsgård. Den vanligaste gärdsgårdstypen i Sverige, men ovanlig i de skogsfattiga slättbygderna i söder på grund av den stora virkesåtgången. Virket var oftast gran, slanorna var oftast 3–5 meter långa, och avståndet mellan varje störpar cirka 1-1,5 meter. Men det finns många lokala variationer, exempelvis använde man ofta hela stammar i Norrland och kluvna i söder – på Gotland användes kluvna tallstockar, och störar och vidjor av ene. I Småland kapades störarna nästan jäms med gärdsgården, i Dalarna fick de sticka upp hela fem meter över marken.

Kortgärdsgård, har sitt ursprung i södra Sverige. Slanorna har betydligt brantare lutning och kan därför byggas av kortare virkesmaterial. Både helt och kluvet virke kan användas till slanor. Kortgärdsgården var ofta tätare och användes runt trädgårdar och odlingar nära bondgården.

Flätgärdsgården var den vanligaste gärdsgården i Europa från tidig medeltid, i Sverige förekommer den främst i Skåne, Halland och Blekinge. Den består oftast av låga enkla störar, ganska tätt i rad, mellan vilka man flätar in klenvirke, ris eller sly.

Blandgärdsgården är en kombination av sten- och trägärdsgård, där en låg dubbel stengärdsgård får bilda grunden till en låg trägärdsgård. Denna variant förekommer huvudsakligen i landsdelar där tillgången på virke varit begränsad. Källa: Skansen

Här kan du lära dig bygga gärdsgård
I dag får du betala omkring 400–700 kronor/meter för en färdig, traditionell gärdsgård. Ett billigare alternativ är att gå en kurs och lära sig göra jobbet själv!

Svenska Gärdsgårdar: En endags nybörjarkurs och en tvådagars fortsättningskurs, ges vår, sommar och höst på flera olika platser,
www.svenskagardsgardar.se.

Skansen: På Skansen ges kurser i gärdsgårdsbyggande varje vår. Däremellan kan man gå en gärdsgårdspromenad och inspireras av alla traditionella hägn som finns representerade här, www.skansen.se.

Överjärva gård: Vår och höst kan man lära sig bygga gärdsgård under ledning av Ulla Alm på Kulturlandskaparna i Studiefrämjandets regi. www.kulturlandskaparna.se

Studieförbundet Vuxenskolan: Har flera gärdsgårdsbyggarkurser
i bland annat Leksand, Torsås och Östhammar, www.sv.se.

Skalens Natur & Kultur: Naturvårdaren Stefan Olander i Hälsingland ordnar gärdsgårdsbyggarkurser i samarbete med flera av landets länsstyrelser, www.skalens.se.

Västerbottens museum i Umeå ordnar kurs i traditionellt norrländskt gärdsgårdsbygge, www.vbm.se.

Lästips för dig som vill bygga gärdsgård! En handfast klassiker är Gärsgår’n i vårt landskap av Sten Hagander, (Utbildningsgruppen förlag).

Läs även: Så vårdar du din gamla grind 

Prenumerera på Lantliv