Lika snygg till byxor som till kjol – den här nätta koftan med vackra flätor blir snabbt favoritplagget i garderoben. Sprund i sidorna och fina kontraster i mjukt ylle gör det här smidesinspirerade cirkelmönstret till en rolig utmaning att sticka.

kofta med flätor, stickbeskrivning, mönster och diagram

”Pröva dig fram”, uppmanade farmor Anna-Stina sitt barnbarn när hon lärde honom att sticka. Nu är Ivar Asplund själv mönsterkonstruktör med specialiteten att skapa  flätade plagg som är mer lättstickade än  man kanske kan tro.

STORLEKAR OCH GARN
Storlek: S (M) L
Bröstvidd: 90 (98) 106 cm
Längd: 50 (55) 61 cm
Masktäthet: slätstickning 4 mm stickor: 20 m = 10 cm
Garn: 5 (6) 7 härvor Cascade 220 från Cascade Yarns à 100 g, färg heathers 8013
Stickor: 4 mm rundsticka (80 cm), 3 1/2 mm rundsticka (60 eller 80 cm) till halskant och knappkanter, övrigt material markörer, knappar, virknål till knapphål.
Tips: Håll alltid garnet framför arbetet när du lyfter en eller två maskor avigt.

NEDERKANT BAKSTYCKE:
Lägg upp 98 (106) 114 m på stickor 4 mm.
Varv 1: (avigsida): Lyft 2 m avigt, *10 (11) 12 rm, lyft 2 m avigt*.
Upprepa *–* 7 gånger.
Varv 2: Rm varvet ut. Upprepa dessa 2 varv tills du har stickat 19 (21) 21 varv, och avsluta med ett varv från avigsidan. Ta av garnet och låt maskorna vila på en bomullstråd eller en extra sticka.

NEDERKANT VÄNSTER FRAMSTYCKE:
Lägg upp 52 (56) 60 m på stickor 4 mm.
Varv 1: (avigsida): Lyft 1 m avigt, 1 rm, 2 am, *10 (11) 12 rm, lyft 2 m avigt*. Upprepa *–* 3 gånger.
Obs! Kantmaskorna stickas olika i de två sidorna – mot midjan stickas och lyfts de som på bakstycket, men mot framkanten lyfts bara den yttersta maskan.
Varv 2: Rm varvet ut. Upprepa dessa 2 varv tills du har stickat 19 (21) 21 varv,  och avsluta med ett varv från avigsidan. Ta av garnet och låt maskorna vila på en bomullstråd eller en extra sticka.

NEDERKANT HÖGER FRAMSTYCKE:
Lägg upp 52 (56) 60 m på rundsticka 4 mm.
Varv 1: (avigsida): *Lyft 2 m avigt, 10 (11) 12 rm.* Upprepa *–* 3 gånger, 2 am, 2 rm.
Varv 2: Lyft 1 m avigt, sticka rm varvet ut. Upprepa dessa 2 varv tills du har stickat 19 (21) 21 varv, och sluta med ett varv från avigsidan.
Obs! Ta inte av garnet – på nästa varv stickas nämligen de tre styckena ihop, och du börjar med detta stycke.

STICKA IHOP DE TRE STYCKENA
Från rätsidan: Lyft 1 m avigt, sticka rm tills 2 m återstår på höger framstycke. Lyft 1 m som för att sticka den rät, sätt tillbaka den på vänsterstickan så att den vänds och sticka ihop 2 m i bakre maskbågarna. (Hoptagningen lutar åt vänster.)
Fortsätt över bakstycket: Sticka ihop de 2 första maskorna (hoptagningen lutar åt höger), sticka rm tills 2 m återstår, vänd den näst sista maskan som ovan och sticka ihop 2 m i bakre maskbågarna.
Fortsätt över vänster framstycke: Sticka ihop 2 m, sticka rm varvet ut = 198 (214) 230 m.
Nästa varv: Lyft 1 m avigt, 1 rm, *2 am, 10 (11) 12 rm*. Upprepa *–* tills 4 m återstår, 2 am, 2 rm.

Börja sticka efter diagram S (M) L. Varvets två första och två sista maskor är inte med i diagrammen men stickas som tidigare, alltså: Lyft den första avigt, sticka den andra rät och sticka de två sista räta. Upprepa den rödmarkerade rapporten sju gånger. Sticka diagrammets varv 1–34 och 3–34 (1–38 och 3–38) 1–42 och 3–42. Nu är det dags att dela upp arbetet i tre stycken igen. Placera markörer mellan de två maskorna som bildar mönster i sidorna.

HÖGER FRAMSTYCKE:
Från rätsidan: Sticka hela varv 3 i diagrammet, som faktiskt visar framstyckets alla maskor i bredd (minus kantmaskor). Sticka kantmaskorna som tidigare och sedan diagrammets maskor fram till markören. Avsluta med att lägga upp 3 m (1 till sista maskan i diagrammet och 2 till kantmaskor). Fortsätt enligt diagrammet
till och med varv 34 (38) 42 och därefter varv 3–8 (3–8) 3–10.
Nu är det dags att forma för halsringningen: Fortsätt enligt diagrammet och maska av 9, 5, 3, 3, 3 (9, 6, 4, 3, 3) 9, 7, 4, 4, 3 m i början av vartannat varv. Sticka därefter rakt till och med varv 24 (26) 30. Maska inte av, utan låt de 33 (35) 37 m vila på en bomullstråd eller en extra sticka.

BAKSTYCKE:
Från rätsidan: Lägg upp 3 m (2 till kantmaskor 1 till diagrammets första m) och sticka sedan hela varv 3 (3) 3 i diagrammet. Fortsätt enligt diagrammet och upprepa rapporten 3 (3) 3 gånger. Avsluta med att lägga upp 3 m. Vänd och fortsätt att sticka enligt diagrammet, samt med kantmaskor i var sida. (Kantmaskorna stickas som mot fram-kanterna på framstyckena: Lyft 1 avigt, 1 rm, sticka enligt diagram, 2 rm.) Sticka först till och med varv 34 (38) 42 och därefter varv 3–14 (3–16) 3–18.
Nu är det dags att forma för halsringning: Fortsätt enligt diagrammet och sticka 39 (41) 45 m (inkl kantmaskorna). Vänd, maska av 2 m och sticka varvet ut. Maska sedan av 2 m för halsringning på vartannat varv tills 33 (35) 37 m återstår. Sticka rakt till och med varv 24 (26) 30. Maska inte av utan låt maskorna vila på en bomullstråd eller en extra sticka. Forma den andra sidan på samma sätt, fast spegelvänt.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:
Från rätsidan: Lägg upp 3 m (2 kantmaskor och diagrammets första m) och sticka hela varv 3 i diagrammet. Sticka därefter som höger framstycke, fast spegelvänt när du kommer till hals-ringningen.   

MONTERING AV AXLARNA:
Lägg ihop de två styckena rätsida motcrätsida, sticka med en extra sticka ihop 1 m från vardera stycke och lyft av. Upprepa och dra maskan längst till höger över den senast stickade. Fortsätt på samma sätt tills ena axeln är hopfogad, och dra garnet igenom den sista maskan. Gör på samma sätt med den andra sidan.

ÄRMAR:
Lägg upp 48 (48) 54 m på stickor 4 mm.
Varv 1: (avigsida): Lyft 1 m avigt, 1 rm (= kantmaskor), 2 am, *5 (5) 6 rm, lyft 2 m avigt*. Upprepa *–* tills 4 m återstår, 2 am, 2 rm (= kantmaskor).
Varv 2: Lyft 1 m avigt, sticka rm varvet ut. Upprepa dessa 2 varv tills du har stickat 19 (21) 21 varv, och avsluta med ett varv från avigsidan. Nu börjar ökningar med omslag, samt slätstickade maskor mot avig botten, som på fram- och bakstyckena. Ökningarna görs med omslag på vart fjärde varv.
Obs! Fortsättningsvis står inte de fyra kantmaskorna utskrivna, men de ska stickas enligt ovan hela ärmarna.
Varv 1: 2 rm, 5 (5) 6 am, 2 rm, 1 am, 1 omsl. Därefter rm på rm och am på am tills 12 (12) 13 m återstår (inkl kantmaskorna).1 omsl, 1 am, 2 rm, 5 (5) 6 am, 2 rm.
Varv 2: Sticka rm på rm och am på am. Omslagen stickas vridna räta (i bakre maskbågen).
Varv 3 och 4: Sticka rm på rm och am på am. Upprepa dessa 4 varv tills du har ökat sammanlagt 5 (6) 6 gånger = 58 (60) 66 m. Nu flyttas ökningarna längre ut i kanterna.
Varv 1: (alla storlekar): 2 rm, 1 am, 1 omsl. Därefter rm på rm och am på am tills 5 (5) 5 m återstår (inkl kantmaskorna),1 omsl, 1 am, 2 rm.
Varv 2: Sticka rm på rm och am på am.Omslagen stickas vridna räta.
Varv 3 och 4: Sticka rm på rm och am på am. Upprepa dessa 4 varv tills du har 80 (90) 100 m på stickan. Kontrollmät mot ärm-hålet och justera maskantalet om det behövs. Sticka sedan rakt tills ärmen mäter 45 (47,5) 50 cm eller önskad längd. Avsluta med ett par varv slätstickning till sömsmån och maska av relativt löst så att det inte stramar.

HALSKANT
Från rätsidan och med 3 1/2 mm rundsticka: Plocka upp 1 m i varje maska längs höger framstycke och cirka 2 m på 3 varv längs raksträckan vid axelfogen. Sticka bakstyckets vilande maskor räta och plocka upp maskor längs vänster framstycke på samma sätt som på höger framstycke. Sticka 7 varv rätstickning. Låt gärna de släta kolumnerna gå över i lyfta maskor på avigsidan precis som på nederkanterna. Maska av.

KNAPPKANT
Från rätsidan: Plocka upp cirka 95 (105) 115 m med 3 1/2 mm sticka längs ena framkanten. Det är lagom att plocka upp 3 m på 4 varv. Sticka 2 varv rätstickning för stadga och maska av. Gör på samma sätt på den andra framkanten. Virka luftmaskor och fäst som bågar till knapphål på ena sidan.

MONTERING
Sy fast ärmarna och sy sedan ärm-sömmarna med madrasstygn. Fäst trådar, tvätta försiktigt, och sträck. Sy i knappar.

symboler till stickbeskrivning kofta med flätor

stickmönster till kofta med flätor i storlek small, stickdiagram
Ladda ner pdf på diagram för storlek Small

stickmönster till kofta med flätor i storlek medium, stickdiagram
Ladda ner pdf på diagram för storlek Medium

stickmönster till kofta med flätor i storlek large, stickdiagram
Ladda ner pdf på diagram för storlek Large