Så får du en gammeldags torpträdgård

Trädgårdsexperten Anna Stenberg ger råd om hur man ska handskas med ett växande kulturarv samt hur man skapar en gammaldags trädgård vid ett nytt hus.

Jag har haft glädjen att jobba med en gammal, naturlig och tidig trädgård av det slag som man nästan bara hittar vid torp i skogen. Trädgården, som ligger i Västra Götaland, var väl värd att bevara och jag ska ge er några tips på hur man sköter liknande. Som trädgårdsdesigner får jag ibland frågan hur man skapar en trädgård av det här slaget vid en nyanläggning. Det är svårt men inte omöjligt på sikt – här kommer nyckeln till torpdrömmen!

Den naturliga trädgården

Vem drömmer inte om ett torp?
Naturlig, gammaldags, skogslik, kulturbärande och tidig… Det finns många sätt att beskriva den typ av trädgård som för många har en särskild plats i hjärtat.

Kulturarv... gammaldags...tidig....torpdröm....

Många av de gammaldags växterna blommar tidigt på året. Flera av dem är långlivade och man kan hitta dem på övergiven och igenvuxen tomtmark. De har också lätt att föröka sig med frö eller underjordiska utlöpare. Här ser vi en stilstudie av den naturinspirerade trädgården med ett kulturellt viktigt växtsortiment.

Den naturliga trädgården

Den tidigt blommande och gamla trädgården ger rikligt med blomster till vårens buketter. Gullviva korsar sig glatt och nya färgkombinationer uppstår. Att slå sig ner och njuta med en kopp kaffe är en självklarhet i den tidiga vårsolen.

Den naturliga trädgården

Kulturbygd
I den här trädgården hörs ett klonk vid varje nytt spadtag och man skulle kunna tro att vi var i djupaste Småland. Nu behöver vi ju inte förlita oss på skörden från just den här platsen för att överleva men visst känner man ödmjukhet vid tanken på de generationer som kämpade med stenmättad jord för sitt dagliga bröd. En sten kan ta timmar att lossa, gräva runt och få upp med spett! Klätterstödet är till rosenvialen som är en perenn luktärt utan doft och med ett mer robust växtsätt. Den odlas för sitt prydnadsvärde men finns också förvildad.

Den naturliga trädgården
Den naturliga trädgården

Låt naturen leda
Nycklarna till den här trädgårdsstilen är att följa naturliga höjdkurvor. Vi är ofta ivriga att skapa en plan yta för att sedan undra hur vi får något att hända rent estetiskt. Här har markens böljande form, sten och berg nyttjats till planteringar med smala gräsgångar mellan. Alla rabatter har en organisk form som följer trädens rötter och stenarnas utbredning.

Den naturliga trädgården
Den naturliga trädgården

Gamla trädgårdar har ofta en formell del med grind och rak grusgång fram till huset. Grusgången är kantad av rabatter och för att hålla isär gårdsgrus och jord kan man använda natursten. Här har man också möblerat med välkomnande krukor men tänk på att de ska vara stora för att ge växterna plats att växa samt för att slippa vattna flera gånger om dagen.

Den naturliga trädgården

Organiska former
Konturerna av stenar och högre planteringar framhävs av låga marktäckare. Att täcka bar jord med önskad växtlighet är bästa sättet att undgå ogräsinvasioner – här kommer förslag på både bra marktäckare och tuvbildande blomster.

Den naturliga trädgården

Mattbildande perenner:
Silverarv
Fänrikshjärta
Praktlysing
Oregano
Nävor
Vintergröna
Gullgröna
Backtimjan

Den naturliga trädgården

Silverarv, Cerastium tomentosum, är med sina 10 till 15 centimeter en utmärkt marktäckare för att framhäva de vackra formerna på tomten. Silverarv skapar en matta i silver och vita blommor, och breder ut sig med underjordiska utlöpare. Eftersom de är så ytliga är de lätta att begränsa i spridning och lätta att dela till nya plantor. De silvergrå, matta bladen avslöjar att växten vill ha sol. Bladen ger ett vackert och livfullt intryck i allt det gröna!

Den naturliga trädgården

Jättedaggkåpan, Alchemilla mollis, i förgrunden är en växt som hittar sin plats i både moderna och gammaldags miljöer tack vare sin förmåga att väva ihop planteringar. De ludna bladen samlar vattendroppar som är guld värda för insekterna! De stora bladen döljer nedvissnade lökar som narcissen i bakgrunden, vars blad behöver sitta kvar för att ge näring tillbaka till löken.

Den naturliga trädgården
Den naturliga trädgården

Tuvbildande perenner som passar torpstilen:
Vivor
Blodnäva
Flocknäva
Turkisk julros
Akleja

Turkisk julros, Helleborus orientalis (ovan), älskar läget under träden. Det är en långlivad, tuvbildande och vintergrön perenn som blommar under tidig vår.

Gullviva, Primula versis, är en gammaldags tuvbildande växt som sprider sig lätt. De vackra blommorna slår ut i april-juni. Men först efter andra året, första året syns bara en bladrosett. Här sitter den insprängd mellan granstubbens ytliga rötter.

Den naturliga trädgården
Den naturliga trädgården

Vintergröna, Vinca minor, är en värdefull och relativt härdig marktäckare. Städsegrön och med kraftiga, blanka blad.

Den naturliga trädgården

Vivor, primula, är tuvbildande och skapar form i rabatterna. De blommar i starka nyanser av rosa, cerise och lila.

Den naturliga trädgården

Rena linjer och vyer
Träd och perenner, men inte så mycket buskar, framhäver den kupade terrängen och ger skugga. Utsikten störs inte heller. Här är en av skillnaderna från lövskogen – det finns ingen nivå mellan perenner och trädkronor.

Den naturliga trädgården

Älskade syren
Syringa vulgaris är ett måste i den här typen av trädgård. Lila, doftande blommor i maj och juni hör platsen till. Syren trivs på de flesta platser och rotskotten ser till att den föryngras och sprider sig. Använd som häck, mindre träd, i samplaneringar och såklart som berså! I den här trädgården är det bara syrenen som växer till en höjd av 3 till 5 meter. Resten är perenner eller höga träd.

Den naturliga trädgården

Massa mossa
I den naturlika eller skogslika trädgården spelar mossa en viktig roll. Här låter man den långsamväxande mossan ringa in fänrikshjärta, Dicentra formosa, som gärna sprider sig till en stor matta. Fänrikshjärta är en lättskött och vacker perenn som vissnar ner efter blomningen.

Den naturliga trädgården

Mossan får också breda ut sig över grindstolpen.

Den naturliga trädgården

I körsbärsdalen
Knotiga frukträd hör hemma i den här trädgården och är ett av de element som skiljer trädgården från skogen runt omkring. Här är det ett högt körsbärsträd som ger vacker blomning under en kort och intensiv period.

Den naturliga trädgården

Skydd för solen
Skugga en del av dagen är en förutsättning för lång blomning och för att fukten ska räcka till att försörja växterna i den grunda jorden.

Den naturliga trädgården

Vårt nationalträd?
Björken, Betula pendula, är självklar i trädgården. Den blir 18 till 20 meter hög men till den mindre trädgården finns det lägre sorter. De glesa och hängande grenarna skapar en lätt skugga. Plantera bara torktåliga växter under det ståtliga trädet eftersom konkurrensen om vatten blir hård!

Den naturliga trädgården

Lättskötta tips, så håller du din torpträdgård fin

  • Rensa ogräs på våren innan växtligheten har kommit igång.
  • De flesta växterna behöver inte skäras ner på våren.
  • Beskär fruktträd varsamt och låt övriga växa fritt.
  • Låt mossa växa på stenar och grenar.
  • Låt gärna en robot klippa gräset. Den klipper lite och ofta och skapar inte ränder i gräsmattan. Gräsklipparen stoppar spridningen av kraftigt växande perenner och rotskott.
  • Gödsla med naturgödsel och eventuellt kalk tidig vår. Undvik för mycket kväve.
  • Täck jorden med växter så att inte vattnet avdunstar i samma utsträckning som på bar, svart jord. Här ska du inte behöva vattna.
Den naturliga trädgården

8 enkla sätt att få till torpdrömmen
1. Behåll och värna organiska former, samt ta vara på höjdskillnader.
2. Låt naturens topgrafi styra.
3. Behåll mossa på stenar och grenar.
4. Var rädd om träden när du bygger på tomten. Alla träd går kanske inte att spara men skydda de som ska vara kvar. De är ovärderliga! Är tomten helt ny, plantera träd, gärna stora exemplar – du kommer inte att ångra dig. Låt träden ha sin naturliga form, beskär inte för hårt.
5. Övergången mellan olika material ska vara flytande, så här passar inte kantsten eller infattningshäckar. Använd stenar för att bygga upp planteringarna. Fyll på jord mellan och plantera.
6. Välj kulturarvets växter och låt de som trivs sprida sig.
7. Låt träden ge skugga en del av dagen, helst över en stor yta.
8. Ha tålamod! Den här sortens trädgård tar tid på sig.

Fler inspirerande artiklar:
Se fler fina trädgårdar här
5 klassiska utemöbler

Renovering och heminredning

 

Följ med Lantliv på en underbar mat- och vinresa!

lasarresa piemonte