Kring ett nybyggt stenhus i en gammal äppelodling i Skåne har Eva Mathiasson förverkligat drömmen om ett hållbart trädgårdsbruk. Med vackra vindskydd, marktäckande växter och regnvatten i tunnor har hon skapat gröna rum som gör gott för både människor och natur.

FOTO MAGDALENA BJÖRNSDOTTER
FOTO MAGDALENA BJÖRNSDOTTER
Gångar, en stengärdsgård och fina häckar skapar en skön struktur i Evas trädgård. Allt anpassat efter tomtens nio vackra gamla äppelträd av sorten ´Belle de Boskoop´ som blommar i ljuvt rosa.

OTO MAGDALENA BJÖRNSDOTTER
Här råder en skön ordning med gångar av stenmjöl, ligusterhäckar och stengärdsgården. Till höger om gången får timjan breda ut sig.

FOTO MAGDALENA BJÖRNSDOTTER
Eva föll direkt för det nybyggda stenhuset med vilsam atmosfär. På väggen, mellan fönstren som är målade med grön linoljefärg, klättrar ett rostvin.

FOTO MAGDALENA BJÖRNSDOTTER
Genom att anlägga en stengärdsgård runt huset slapp Eva och Åke fylla ut nivåskillnaden mellan huset och äppelträden med jordmassor. I förgrunden syns planteringar med grekvädd.

Foto Magdalena Björnsdotter
I det vackra växthuset suddas gränsen mellan ute och inne ut. I taket klänger vinrankan ’Nordica’ som förra året gav en stor skörd av goda, blå druvor. Här gör sig lökkorgen och fatet av pil, som Eva har flätat själv, fint.

EVAS IDÈER FÖR EN HÅLLBAR TRÄDGÅRD:
1. Bunkra regnvatten och vattna med det, i stället för dricksvatten, under torrperioder.
2. Bygg en struktur med gångar, häckar och murar för att skapa ett bra mikroklimat.
3. Minska växternas behov av vatten genom att skapa vindskydd och skuggplatser.
4. Välj växter efter förutsättningarna, och inte tvärtom, så håller trädgården i längden.
5. Täck öppna jordytor med marktäckare för att behålla humushalten och därmed vatten och näring.
6. Hitta roliga lösningar med flera funktioner i en, såsom en vattenbehållare i form av en sittbänk.