Nu bygger vi om en lada
Äppelodlingen 6 månader senare