Nu bygger vi om en lada
Beskärning av våra äppelträd
Nu bygger vi om en lada
En investering för våra äppelträd
Nu bygger vi om en lada
Hur beskär man 60 äppelträd?
Nu bygger vi om en lada
Vår äppelodling
Nu bygger vi om en lada
Äppelodlingen 6 månader senare