Nu bygger vi om en lada
En fraktur och två portar
Nu bygger vi om en lada
Bakar till bodbyggare