Nu bygger vi om en lada
Att göra ny entré
Nu bygger vi om en lada
Resultatet - Vår trappa med spår av hund