Nu bygger vi om en lada
Att gjuta en betongskärm
Nu bygger vi om en lada
Resultatet - Vår trappa med spår av hund
Nu bygger vi om en lada
Som gjutet