Lantliga hem
De byggde nytt drömhus av virket från en gammal lada
Nu bygger vi om en lada
Så här får vi skön värme i ladan
Nu bygger vi om en lada
Rivningslördag
Nu bygger vi om en lada
Det renoverande preggot
Nu bygger vi om en lada
Steg 1 mot vårt kök