Nu bygger vi om en lada
Att bita ihop i ett lerigt dike