Nu bygger vi om en lada
Smedjan som blev ett slott som blev en ladugård