Nu bygger vi om en lada
Det södra barnrummet
Nu bygger vi om en lada
Uppåt väggarna
Nu bygger vi om en lada
Arbetsboden reser sig
Nu bygger vi om en lada
En arbetsbod - sommarens sista projekt