Fixa & renovera
Från eternithus till sekelskiftesidyll – vilken renovering!