Nu bygger vi om en lada
En bok som ska hänga vi ladan