Nu bygger vi om en lada
Att känna för färgskrapning