Fixa & renovera
Tjära – naturlig impregnering från skogen
Nu bygger vi om en lada
Att få och få bort fläckar
Nu bygger vi om en lada
Rolls Royce på ladugårdsväggarna