Nu bygger vi om en lada
Arbetsbodens portar
Nu bygger vi om en lada
En fraktur och två portar