Nu bygger vi om en lada
Putsning som skapar en illusion