Nu bygger vi om en lada
Så här får vi skön värme i ladan
Nu bygger vi om en lada
En värmepump står för dörren
Nu bygger vi om en lada
På tapeten i ladan