Nu bygger vi om en lada
Så här fick vi nya dörröppningar i stenväggen
Nu bygger vi om en lada
Så här fick vi nya dörröppningar i ladan
Nu bygger vi om en lada
Knacka puts