Exteriör
Helgens tunga arbete
Nu bygger vi om en lada
Från en herrgård till en lada