Nu bygger vi om en lada
Rolls Royce på ladugårdsväggarna