Nu bygger vi om en lada
Vårt badrum blir till
Nu bygger vi om en lada
Ett steg i taget