Nu bygger vi om en lada
Vi putsar på skärmen
Nu bygger vi om en lada
En helg med putsning
Nu bygger vi om en lada
Knacka puts
Nu bygger vi om en lada
Det sista och finaste lagret
Nu bygger vi om en lada
Putsning som skapar en illusion
Nu bygger vi om en lada
För två år sedan
Nu bygger vi om en lada
Vi jobbar på det ytliga
Nu bygger vi om en lada
Sparar ladans historia
Nu bygger vi om en lada
Lite att putsa på
Nu bygger vi om en lada
Vår första kalkputsade vägg
Nu bygger vi om en lada
Rolls Royce på ladugårdsväggarna