Nu bygger vi om en lada
Vi har ett kök under tillverkning