Nu bygger vi om en lada
Så här får vi skön värme i ladan