Nu bygger vi om en lada
Så här får vi skön värme i ladan
Nu bygger vi om en lada
Nu ska vi slanga värme ur jorden