Att odla grönsaker i bäddar täckta med halm, gräs och löv kräver mindre bevattning, gödsel och arbete eftersom det gynnar daggmaskarna att förbättra jorden. Så här gör du – steg för steg!

 

Varför ska man täckodla? – Cormac Donnellys 7 bästa argument för täckodling

I villaområdet i Enskede utanför Stockholm blev översättaren och odlingsentusiasten Cormac Donnelly känd som ”Stadsbonden” eftersom han odlade upp hela sin villaträdgård med grönsaksbäddar så att familjen blev självförsörjande på grönsaker hela sommarhalvåret. En av hemligheterna bakom skördelyckan stavas täckodling.

Cormac Donnelly i sin täckodling.

Foto: Lina Nydahl

Cormac Donnellys odlingar efterliknar naturen så mycket det går.

I dag har Cormac Donnelly och hans familj köpt en gård i Roslagen med massor av plats för täckodlingsbäddar. Här är Cormac Donnellys 7 största anledningar att börja täckodla:

 1. Täckodling är ett sätt att efterlikna naturen och skapa en miljö där daggmaskarna trivs – det är de som långsiktigt bygger upp och tar hand om en bra matjord som du kan odla grönsaker i år efter år.
 2. När du täckodlar bygger du ständigt på med nya lager växtmaterial som gynnar maskarna, ger ny näring och hjälper jorden att hålla kvar fukt. Eftersom bädden är täckt med ett tjockt lager organiskt material året om kan maskarna fortsätta med sitt jordförbättringsarbete långt in på vintern.
 3. Även nyttiga svampar gynnas av täckodling. Jorden blir mer levande och balanserad, vilket motverkar växtsjukdomar och skadeinsekter. Efter en eller två odlingssäsonger kommer jorden i bädden under täcket ha förvandlades till en mörk, smulig, lucker, mullrik mylla.
 4. Du behöver inte gräva så mycket i jorden när du täckodlar. Syftet är att låta maskarnas gångar och håligheter efter förmultnade växtrötter vara kvar, de leder ner vattnet och håller kvar det i jorden. När du gräver förstörs dessa strukturer.
 5. Det behövs mycket mindre bevattning i en täckodling än i vanlig frilansodling eftersom jorden alltid är täckt och fukten hålls kvar bättre. Har man problem med mördarnsniglar är det bra att vattna mindre.
 6. Du behöver inte gödsla så mycket.Täckodling är närande i sig eftersom det blir många fler daggmaskar i odlingen och de gör de stora jobbet med att bryta ner växtmaterial till näringsrik jord. Efter en säsong med täckodling har du fått en bra jord.
 7. Din halmtäckta odlingar lockar till sig insekter, fåglar och smådjur som äter upp skadeinsekter. Det är ”synergetic gardening”– naturens egen skadedjursbekämpning,

Hur täckodlar man? Cormac Donnelly tipsar om hur du anlägger en täckodlingsbädd – steg för steg:

Vår, sommar och höst är en bra tid att bygga en täckbädd – för odling följande vår. Detta sätt att skapa täckbäddar passar exempelvis på en gräsmatta, och särskilt om man har ett ganska tunt skikt matjord.

Man behöver gräva lite i början för att bygga på matjordens djup, men när man har väl täckt bädden med organiskt material, behöver man inte gräva mer – daggmaskar och mikroorganismer tar sakta han om jordens bearbetning åt dig.

 1. Välj ut en solig plats för bädden på gräsmattan. Bädden ska vara ca 1 m bred (eller så bred att du kan nå mitten utan att trampa på bädden). Den kan vara så lång du vill.
 2. Gräv gångstigarna runt bädden (se skissen nedan)

  en skiss över hur man anlägger en täckodlingsbädd av en gräsmatta

  Foto: Cormac Donnelly

  Genom att ”vända på” gräsmattan behöver du inte gräva så mycket i jorden.(Skiss av Cormac Donnelly)

 3. Med en spada, gräv upp en 50 x 50 cm stor grässvål (10 cm djup) och vänd den över bädden (med gräsrötterna uppåt). Skär inte grässvålen intill bädden då det kan funka som ett ”gångjärn” när man vänder grässvålen (detta förhindrar också gräset från att växa längs med kanten). Gör så längs med hela bäddens alla sidor. Om matjorden är djup kan man skrapa lite mer matjord från gångstigarna och lägga upp på bädden. Nu är bädden minst 20 cm högre än gångstigarna.
 4. Med spaden, bryt upp och slå sönder jorden på den uppochnervända grässvålen på bädden lite grovt för att få en mer lucker jord att plantera i.
 5. Täck hela bädden med ett tjockt lager genomblöta tidningspapper.

  blött tidningspapper i botten av en täckodling.

  Foto: Cormac Donnelly

  Ett lager blött tidningspapper får bilda en botten i täckodlingen.

 6. Täck bädden med minst 10 cm organiskt material – exempelvis hö, gräsklipp, halm, löv eller blåstång.
 7. Nu är det dags att plantera. Skuffa undan halmtäcket precis där du ska plantera, gör ett litet hål i tidningspappret och plantera växten i jorden. Lägg tillbaks täcket runt växten.
 8. Första året funkar bädden utmärkt för plantor som tomat, squash, bönor och sättpotatis (i stället för att kupa potatisen på traditionellt sätt, så lägger man bara på mer täckmaterial). Det är även bra att odla solrosor i bädden första året. Deras rötter går djup ner och luckra upp jorden ytterligare och förutom fina blommor för pollinerare ger de massvis med täckmaterial när de klipps ner på hösten (rötterna lämnas kvar i jorden).

  täckodlingar med jordgubbar och sättlök

  Foto: Cormac Donnelly

  Här har jordgubbsplantorna till höger täckts med halm och till vänster syns två bäddar med sättlök täckta med blåstång.

 9. Andra året har tidningspappret ruttnat bort och jorden blivit mycket mer lucker. Nu kan man så större frön direkt i jorden under täcket (till exempel bönor, ärter, solros). För mindre fröer (exempelvis sallat och morot) behöver man skuffa undan täcket lite för att så direkt i jorden.
 10. Efter odlingssäsongen, ska alla växtrötter lämnas kvar i jorden (dessa ruttnar på plats och lämnar små gångar som maskarna kan utnyttja, men även nästa års växtrötter och regnvatten kan leta sig djupare ner i jorden. All oanvänd blast klipps bara ner och läggas på täcket.