Hur mycket mossa tål tegeltaket? Vilket plåttak ska man välja och hur sköter man ett torvtak? Byggnadsvårdaren Hedvig Bellberg tipsar!

lantliv.com_vigillar_tak2
En lagom brant lutning är viktig när du ska lägga gräs- och torktak.

Vad gäller för gräs- och torvtak?
Vi har ett torp från början av 1800-talet och har byggt en gäststuga intill. Nu undrar vi om man kan lägga torv- eller grästak på gäststugan? Vilka för- och nackdelar finns det? Hur ska det skötas?
Lennart

SVAR: Jag gillar torvtak, med sina mycket breda vindskivor och en kraftig mullbräda, och vacker växtlighet på toppen. Jag ser inga nackdelar med torvtak på trähus. Det blir ett levande tak, som drar till sig insekter och fåglar. Ett ganska flackt sadeltak funkar bäst för torv. Torven läggs på ett underlag av antingen björknäver eller en modern platonmatta uppepå takpanelen. Båda underlagen blir hala av fukt vilket gör att torven kan hasa ned om den ligger för brant. Använd grästorv, den finns att köpa odlad. På taket kan du plantera olika sorters taklök som ger fin grönska och blommar sommartid. Lägg taket i två lager, det undre med grässvålen nedåt och det övre tvärtom, så att rotändarna hamnar mot varandra. Lägg taket på våren eller på hösten. Under mycket torra perioder bör du vattna ditt torvtak.

Läs även: Lantlivs byggnadsvårdsblogg

Vilka takpannor är bäst?
Jag har ett hus från 1940-talet och jag tror att det börjar bli dags att byta ut takpannorna på tegeltaket. Jag funderar på att byta till betong. Vad tycker du att jag ska välja för material?
Östgöten

SVAR: Man bör i det längsta undvika betong-pannor på ett hus som har tegelpannor. Tegeltak lagda med bra underlag och med hel takpapp brukar hålla mycket bra. Takpappen håller i åtminstone 30 år. Äldre hus saknar ibland takpapp så tegelpannorna ligger på ett underliggande tak av brädor. För att detta ska fungera väl krävs god ventilation på vinden. Du kan avgöra takets kondition en regnig dag genom att gå upp på vinden och se om det läcker in någonstans. Det behöver kanske bara tätas eller så är några enstaka pannor trasiga. Betongpannor är mycket tyngre än tegelpannor och takvikten kan öka med flera ton vid ett byte, vilket kan ge skador på takkonstruktionen. Betongpannor åldras inte lika vackert som tegelpannor eftersom de är infärgade. De kan tappa sin färg, till skillnad från teglet som fått sin färg genom bränningen. Undersök om tegeltaket verkligen behöver bytas, och byt om du kan bara ut mot äldre, välliknande kvalitetstegelpannor.

Läs även: Lantlig inredning och inspiration

Plåttak i stället för pannor?
Vi har ett hus från slutet av 1800-talet som vi tror har haft plåttak men nu har modernt betong-tegeltak. Vi skulle vilja återgå till plåt och undrar lite om äldre mått och läggning.
Staffan

SVAR: Ett plåttak låter som en god idé om du vill återgå till husets originalutseende. Plåttak blev allt vanligare under 1800-talet då nya valsningsmetoder gjorde plåten billigare. I lantliga miljöer var dock plåttak ovanliga. Ditt tak från 1800-talets slut bör läggas med måtten 60×90 cm eller 60×120 cm, med mötande skarvar och inte med plåtarna växelvis förskjutna en halv plåtlängd som på moderna tak. Det jämna rutmönstret är särskilt viktigt om du vill följa den äldre traditionen vid omläggning. Vid takfoten ordnas en ståndränna i stället för en hängränna och stuprören ska vara skarpt vinklade, inte rundade. Ett nytt förzinkat plåttak målas först efter två år för att färgen ska hålla, därefter bör taket målas vart tionde år. Svarta plåttak är troligen äldst, därefter förekom röda (för att efterlikna tegel), och gröna vid 1900-talets början (för att efterlikna koppar). Avgör vad som passar ditt hus!

Måste vi ta bort mossan på taket?
Jag undrar hur mycket skada det gör med mossa på ett tegeltak? Min sambo är stressad över mossan och eftersom vi bor i skogen känns det som ett evighetsprojekt att försöka få bort den. Har du några tips?
Ellinore S

SVAR: Lavar och viss mossbeklädnad skadar inte ett gammalt tegeltak och kan gärna få sitta kvar, de ger fin patina åt taket. Fallna löv, barr, kvistar och frön samt mycket mossa kan däremot göra att takpannorna frostsprängs under den kalla årstiden, då de organiska materialen letar sig in under teglet och binder fukt. Det som avgör om frostsprängningar kommer att uppstå är vanligen kvaliteten på takpannorna, vilken avgörs av hur de är brända. Har de bränts i låg temperatur kan sprickor uppstå vid kyla och väta. Ett sätt att avgöra om teglet är lösbränt är färgen, ljusa tegelpannor är ofta porösare. Se gärna över taket någon gång per år, det räcker oftast att man riktar blicken upp och ser om det är pannor som behöver bytas ut eller rättas till. Vill man ändå ta bort mossa finns det några miljövänliga medel att tillgå, fråga i en byggnadsvårdsbutik. Vissa påväxter lossnar även med högtryckstvätt med vatten. Att hålla huset fritt från överhängande trädgrenar kan också vara ett sätt att slippa mycket påväxt och smuts på taket, så beskär träden inpå husknuten väl. Det mår även fasaden bra av.

Läs även: Vackra lantliga hem och gårdar

Behövs takpapp under pannorna?
Vi har ett hus från 1800-talet med brutet tak. Under takpannorna finns ingen takpapp. Säljaren trodde att taket och bjälkarna klarar sig på grund av att taket har en väldigt bra lutning. Men vi undrar ändå om vi bör lägga takpapp.
Therése

SVAR: Tegel är mycket beständigt och håller tätt om det ligger rätt och är sprickfritt. Se över taket någon gång per år. Om ni inte märkt av några fuktgenomslag håller taket sannolikt tätt. Om det behövs takpapp eller inte beror på hur undertaket ser ut. I vårt nordliga klimat finns i princip alltid ett undertak under teglet. Om ni har ett undertak av omlottlagda brädor, ett faltak eller lockpanel, i takfallets riktning, klarar ni er utan papp. Har ni råspont, skivor, eller rentav spåntak under kan det vara lämpligt att lägga en papp under läkten.

Läs även: Så tar du hand om ditt tegeltak